ՀՀ Դատավորների Միություն

Acknowledgement

This website was developed with the assistance of the United States Agency for International Development (USAID).
Banner
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Հրատարակություններ
ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ PDF Print E-mail
Friday, 27 March 2015 07:14

ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՀԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ

Աշխատանքը նվիրված է դատական փորձաքննությունների  տեսության և պրակտիկայի  հիմնախնդիրներին: Հիմնականում ներկայացվում են դատական փորձաքննություններին, փորձագետի դատավարական կարգավիճակին, ինչպես նաև փորձագետի եզրակացությանը վերաբերող հարցերը և այլն:
Աշխատանքը կարող է օգտակար լինել փորձագետների, քննիչների, փաստաբանների, դատավորների, դատախազների, իրավաբանական բուհերի ուսանողներին, դասախոսների, ասպիրանտների և դատական փորձաքննությունների հիմնախնդիրներով հետաքրքրվող անձանց:

              

Աշխատանքը պատրաստվել է Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցության <<Իրավունքի գերակայության նախաձեռնություն>> ծրագրի սահմաններում:

Last Updated ( Tuesday, 22 December 2015 10:20 )
 
ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿ PDF Print E-mail
Monday, 14 July 2014 04:12

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ՄՀԵՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ձեռնարկում համակարգված ձևով վերլուծվել և ներկայացվել են արհմիություններին վերաբերող առանցքային հիմնահարցերը, ինչպես նաև այս բնագավառւմ ՀՀ օրենսդրության հիմնական դրույթներն ու պրակտիկան:
Աշխատանքը նպատակաուղղված է քաղաքացիներին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց ու կազմակերպություններին ներկայացնելու ՀՀ-ում աշխատանքային իրավունքի բնագավառում առկա վիճակը և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման ուղղություններն ու հեռանկարները:
Այն կարող է օգտակար լինել ինչպես պրակտիկ իրավաբանների` դատավորների, դատախազների, փաստաբանների և իրավակիրառ գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինների, այնպես էլ իրավաբանական բուհերի ուսանողների, իրավունքի բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարող անձանց համար:

Last Updated ( Monday, 15 December 2014 11:47 )
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՀԱՏՈՐ 2 PDF Print E-mail
Wednesday, 02 April 2014 07:17
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ. Հատոր 2
 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ PDF Print E-mail
Thursday, 06 February 2014 06:11

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

ԱՐԹՈՒՐ ՉԱԽՈՅԱՆ
ԳՈՌ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Խմբագիրներ`  Հրաչիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ - Արմավիրի մարզի ընդհանուր  իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ,
ՀՀ դատավորների միության նախագահ

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ - ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն,
իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ
 
Լեզվաոճական խմբագիր՝  Ամալյա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ձեռնարկում համակարգված ձևով վերլուծվել և ներկայացվել են սոցիալական իրավունքին վերաբերող առանցքային հիմնահարցերը, ինչպես նաև այս բնագավառում ՀՀ օրենսդրության հիմնական դրույթներն ու դատական պրակտիկան:
Աշխատանքը նպատակաուղղված է քաղաքացիներին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց ու կազմակերպություններին ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական իրավունքի բնագավառում առկա վիճակը և իրավակիրառ պրակտիկայի զարգացման ուղղություններն ու հեռանկարները:
Այն կարող է օգտակար լինել ինչպես պրակտիկ իրավաբանների՝ դատավորների, դատախազների, փաստաբանների և իրավակիրառ գործունեություն իրականացնող մյուս մարմինների, այնպես էլ իրավաբանական բուհերի ուսանողների, իրավունքի բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարող անձանց համար:

ARTUR CHAKHOYAN
GOR GRIGORYAN

DATABASE OF SOCIAL RIGHTS
FAMILY LAW MANUAL

Editors: Hrachik SARGSYAN - Chairman of Armavir marz general
jurisdiction court of the RA,
President of the Association of Judges of the RA

Vahe YENGIBARYAN - Executive Director of the Association
of Judges of the RA,
Professor of YSU Law Faculty, PhD in law, Associated Professor of Jurisprudence

Lingvo-stylistic editor: Amalya HARUTYUNYAN

 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՊ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ PDF Print E-mail
Tuesday, 19 November 2013 07:45

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՊ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌԱԲԱՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԿԱԶՄՈՒՄ
(Գիտագործնական վերլուծություն)

Աշխատանքը հրատարակվել է ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ

Խմբագրական խորհուրդ՝ Արման ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ, իրավագիտության դոկտոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

Դավիթ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ - ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ դոցենտ, իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 11