ՀՀ Դատավորների Միություն

Acknowledgement

This website was developed with the assistance of the United States Agency for International Development (USAID).
Banner
The views expressed do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Նորություններ
ՀՀ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ PDF Print E-mail

2017թ. ապրիլի 21-ին տեղի ունեցավ ՀՀ դատավորների միության ընդհանուր ժողովը: Ընտրվեցին Միության 2 փոխնախագահներ, խորհրդի 10 անդամներից 6-ը և վերահսկիչ հանձնաժողովի 3 անդամներ: Միության նախագահի թեկնածուներից Հրաչիկ Սարգսյանը ստացավ 105 ձայն, իսկ Արսեն Մկրտչյանը՝ 84 ձայն: Միության Կանոնադրության դրույթներին համապատասխան Միության նախագահի և խորհրդի 4 անդամների ընտրությունները հայտարարվեցին չկայացած և հետաձգվեցին:

Ստորև ներկայացվում է 2013-2016թթ. ՀՀ դատավորների միության կատարած աշխատանքների վերաբերյալ ՀՀ դատավորների միության նախագահ Հրաչիկ Սարգսյանի հաշվետու զեկույցը.

 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԶԵԿՈՒՅՑ

Հարգելի´ գործընկերներ,

Մինչև բուն ելույթիս անդրադառնալը նշեմ, որ այս տարի լրանում է §ՀՀ դատավորների միություն¦ հասարակական կազմակերպության հիմնադրման 20-ամյակը, որի կապակցությամբ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, ցանկանալ նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ:

Թեև հաշվետվությունը վերաբերում է դատավորների միության վերջին տարիների աշխատանքին, այնուամենայնիվ պետք է նշեմ, որ ավելի քան 2 տասնամյակի գործունեության ընթացքում ձգտել ենք աշխատել արդյունավետ, քաղել ենք որոշակի դասեր, արել հետևություններ և կարծում եմ ժամանակն է գնահատելու ներկան և կանխորոշել հետագա անելիքները:

Այս ընթացքում ՀՀ դատավորների միությունն անմասն չմնաց դատական համակարգի մարտահրավերներից, իսկ անցումային այդ ժամանակաշրջանում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումները, սահմանադրական, օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները նորանոր խնդիրներ են առաջադրում:

Նշեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ոչ միայն ավելացել են ՀՀ դատավորների միության անդամների քանակը, այլ նաև սահուն սերնդափոխության արդյունքում երիտասարդացվել է անդամների կազմը, ինչը ենթադրում է դատական համակարգի առավել ակտիվ ու պահանջկոտ գործունեություն:

ՀՀ դատավորների միությունը, հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը և կանոնադրական նպատակներին, իր գործունեությունն իրականացրել է երկու հիմնական ուղղություններով. մի կողմից աջակցել է դատավորների մասնագիտական պատրաստվածությանը, գիտելիքների ու փորձի բարձրացմանը, մյուս կողմից` դատավորի դերի, հեղինակության և դատարանների հանդեպ հասարակության վստահության բարձրացմանը: Թերևս սրանով է պայմանավորված հաշվետու ժամանակահատվածում Միության կողմից իրականացված միջոցառումների  ու ծրագրերի շրջանակը: Այս նպատակով միջազգային տարբեր կազմակերպությունների աջակցությամբ պատրաստվել և հրատարակվել են բազմաթիվ ձեռնարկներ ու աշխատանքներ, որոնք անվճար տրամադրվել են բոլոր դատավորներին, ինչպես նաև իրականացվել են ոլորտին վերաբերող օրենքների նախագծերի և առանձին հարցերի վերաբերյալ փորձագիտական աշխատանքներ, որոշ դեպքերում նաև ստացվել են միջազգային փորձագետների կարծիքներ, մասնավորապես` դատավորների աշխատավարձի, կենսաթոշակի և այլ հարցերի վերաբերյալ:

Անշուշտ, կատարված աշխատանքները բազմաթիվ են, դրանց բոլորին անդրադառնալը ժամանակի առումով նպատակահարմար չէ, ուստի նշեմ միայն դրանցից հիմնականները:

Խոսելով Միության անցած տարիների ընթացքում իրականացրած գործունեության մասին` կցանկանայի հատուկ կանգ առնել հաշվետու ժամանակահատվածում Միության կողմից հրատարակված աշխատություններին: Դրանք հիմնականում հրատարակվում են տարբեր միջազգային կառույցների հովանավորությամբ: Միության կողմից տպագրվող գրականության շարքն ինքնանպատակ չէ, այն բխում է Միության կանոնադրական խնդիրներից: Հրատարակված գրականության մի մասն ուղղված է Միության անդամների մասնագիտական գիտելիքների բարձրացմանը, իսկ մյուսըª հասարակության լայն շրջանակներինª նպատակ ունենալով ոչ միայն բարձրացնել հասարակության իրավագիտակցության մակարդակը, այլ նաև նպաստել դատավորի դերի և դատարանի հեղինակության բարձրացմանը:

Դրանցից հատկապես ցանկանում եմ նշել հետևյալները. ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի հետ համագործակցության շրջանակներում հրատարակված §Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության իրավական, տեսական և գործնական հիմքերը, ժամանակակից զարգացումներն ու կատարելագործման ուղիները¦, §Քրեական գործերով իրավական օգնության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում¦ աշխատանքները, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանությունների 3 հատորները և այլն:

Բացի դրանից, վերջին տարիներին կայուն համագործակցություն է ծավալվել Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի (ՄԱԿ ՓԳՀ) գրասենյակի հետ: Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է առանձնացնել Միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների գծով գերագույն հանձնակատարի (ՄԱԿ ՓԳՀ) §ՀՀ-ում ապաստանի տրամադրման համակարգի որակի բարելավում. Դատական համակարգում ներգրավվածության ռազմավարություն¦ ծրագրի և §Առաքելություն Հայաստան¦ բարեգործական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցության շրջանակներում հրատարակված §Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների ժողովածու¦-ի 10-րդ հատորը, ինչպես նաև §Հանձնման (էքստրադիցիայի) ինստիտուտի միջազգային իրավական և ներպետական հիմնախնդիրները¦ գիտագործնական վերլուծությունը:

ԵՀԽ (Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդ) հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հետ շարունակական համագործակցության արդյունքում տպագրվել է §Արհմիությունները որպես աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության եղանակ¦ գիրքը և այլն:

Միությունը տպագրում է նաև իր սեփական պարբերականը` §Դատական իշխանություն¦ ամսագիրը, որը ևս լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս մեր դատավորներին ու դատական ծառայողներին հրապարակումներով հանդես գալու, ինչպես նաև դատական համակարգի վերջին նորություններին և վերջապես ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներին ծանոթանալու համար:

Ողջունելի է այն փաստը, որ ամսագրի էջերում առավել ակտիվ հանդես են գալիս ՀՀ դատական ծառայողները, իսկ Միության անդամներն այս հարցում պասիվ են: Ուստի կոչ եմ անում Միության անդամներին ևս ակտիվություն ցուցաբերեն և ամսագրում հանդես գան իրենց գիտական հրապարակումներով:

Թվարկածս և մնացած բոլոր աշխատանքներն անվճար տրամադրվել են բոլոր դատավորներին և դատական ծառայողներին, փաստաբաններին, դատախազությանը, քննչական մարմիններին, իրավաբանական բուհերի ուսանողներին և այլն: Այդ կապակցությամբ շնորհակալագրեր ենք ստացել ՀՀ փաստաբանների պալատից, ՀՀ փաստաբանական դպրոցից, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, ՀՀ քննչական կոմիտեից և այլ կառույցներից, ինչպես նաև անհատ քաղաքացիներից: Բացի դրանից, ամսագիրն ամբողջությամբ, ինչպես նաև հրատարակվող բոլոր գրքերը էլեկտրոնային տարբերակով տեղադրվում են Միության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում www.datavor.am (www.judge.am): Կատարված աշխատանքների արդյունքում Միության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջից օգտվողների քանակը էապես ավելացել է, ինչը վկայում է դատական համակարգի գործունեության առավել լայն իրազեկման մասին: Այն միաժամանակ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ներբեռնել վերը թվարկված աշխատություններն ու §Դատական իշխանություն¦ ամսագիրը, այլև հնարավորություն է տալիս իրազեկվել տարածաշրջանային դատաիրավական և այլ կարևոր նորություններին:

Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ միայն վերջին տասնհինգ տարիների ընթացքում Միության կողմից հրատարակվել է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 300 անուն գրականություն, որը, կարծում եմ, լուրջ ներդրում է հայրենական դատաիրավական մտքի և մասնագիտական գրադարանային ֆոնդի զարգացման գործում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀՀ դատավորների միությունն իր անդամների համար և նրանց անունից իրականացրել  է որոշակի կազմակերպական միջոցառումներ, մասնավորապես նախորդ տարի ապրիլյան պատերազմից հետո դատավորների շրջանում կազմակերպված դրամահավաքի արդյունքում կատարվել է 6,484,000 ՀՀ դրամի հանգանակություն:

Սոցիալական երաշխիքների բացակայության պայմաններում Միությունը ստիպված է եղել դատավորների կարիքների համար կազմակերպել դրամահավաք:

Միության անդամներ Արմեն Վարդապետյանի, Նապոլեոն Օհանյանի, Լևոն Ավետիսյանի, Արիստակես Սիսակյանի բուժման համար նույնպես կազմակերպվել է դրամահավաք:

Շարունակվել է համագործակցությունը HELP ծրագրի հետ: Դատավորների միությունն էական աջակցություն է ցուցաբերել HELP ինտերնետային կայքի հայաստանյան էջի պատրաստմանն ու դրա կատարելագործմանը:

Խոսելով ձեռքբերումների մասին` հարկ եմ համարում նշել 2013 թվականին ՀՀ դատավորների միության և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջև կնքված հուշագրի մասին, որի շրջանակներում Դատավորների միության կողմից 2002 թվականից սկսած թարգմանված բոլոր ՄԻԵԴ որոշումները տեղակայվել են ՄԻԵԴ-ի HUDOC տեղեկատվական-որոնողական ցանցում, որը հասանելի է բոլորի համար:

Կարևոր իրադարձություններից է 2014 թվականի հունիսի 30-ից հուլիսի 1-ը Երևանում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովը` §Դատական համակարգի անկախության արդի հիմնախնդիրները¦ թեմայով Հայաստանի, Էստոնիայի, Վրաստանի, Գերմանիայի, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Լեհաստանի և Ուկրաինայի դատավորների միությունների միջև կնքված բազմակողմ համագործակցության հուշագրի շրջանակներում: Գիտաժողովին մասնակցեցին դատավորներ վերոնշյալ երկրներից, ինչպես նաև հյուրեր միջազգային և այլ կառույցներից: Գիտաժողովին մասնակցեցին նաև Միության 50-ից ավելի անդամներ, ելույթով հանդես եկան ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավորներ Ելիզավետա Դանիելյանը և Համլետ Ասատրյանը:

2015թ. տեղի ունեցած իրադարձություններից կարևորվում է Մոլդովայում տեղի ունեցած §Վարչական դատավարության իրավասությունը` որպես իրավունքի գերակայության գործիք¦ թեմայով միջազգային կոնֆերանսը, որը կազմակերպել էր Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի և Մոլդովայի դատավորների միության հետ համատեղ:

2015թ. հատկանշական էր նաև Ստոկհոլմում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի (ՄԱԿ ՓԳՀ) §Ապաստանի համակարգերի որակի բարելավման նախաձեռնություն Արևելյան Եվրոպայում և Հարավային Կովկասում¦ ծրագրի 2-րդ փուլի 1-ին տարածաշրջանային համաժողովը: Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելառուսի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ապաստանի հարցերով լիազոր մարմիններին, սահմանապահ ծառայություններին և դատարաններին` տարածաշրջանում գործող ապաստանի համակարգերը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու հարցում: Համաժողովին  մասնակցել է ՀՀ վարչական դատարանի նախագահ Կարեն Մաթևոսյանը, որով հիմք է դրվել ՀՀ վարչական դատարանի և ՄԱԿ-ի համագործակցությանը:

Անդրադառնալով բացթողումներին` հարկ եմ համարում նշել, որ Միությունը, ունենալով բազմաթիվ միջազգային կապեր, այսօր դրանք լիարժեք չի օգտագործում: Խոսքը իրավական փոխօգնության, ինչպես նաև իրավական տեղեկատվության ձեռքբերման մասին է, որը ներկայիս համագործակցության շրջանակներում կարող է առավել շահավետ օգտագործվել: Մասնավորապես տարբեր երկրներից մենք ավելի շատ ստանում ենք դիմումներ ու հարցումներ, քան ուղարկում ենք նրանց: Այս կապակցությամբ ցանկանում եմ շեշտել, որ ցանկացած խնդրի առնչությամբ անհրաժեշտ իրավական օգնություն ստանալու համար ակնկալվում է Միության անդամների ակտիվ նախաձեռնությունը:

Ինչպես հայտնի է, ՀՀ դատավորների միությունը կանոնավոր մասնակցություն է ունենում Դատավորների միջազգային միության և Դատավորների եվրոպական միության ամենամյա համաժողովներին, որոնց մասնակցությունը ՀՀ դատավորների միության` որպես այդ միջազգային կառույցների անդամի, ոչ միայն կանոնադրական պարտականությունն է, այլ նաև դրանով փորձում ենք հետ չմնալ տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումներից: Այդ հանդիպումներին մասնակցությունն ինքնանպատակ չէ, այլ ուղղված է մեզ հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ քննարկումներ կազմակերպելուն, փորձագիտական կարծիքներ ստանալուն: Յուրաքանչյուր դեպքում մեր մասնակցությունն օգտագործում ենք որպես առիթ հարցումների կամ օրակարգային հարցերի քննարկումների կազմակերպման ձևերով մեզ հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու համար:

Մասնավորապես Միության կողմից օրակարգային քննարկումներ և հարցադրումներ են ներկայացվել դատավորի աշխատավարձի և կենսաթոշակի նվազեցման անթույլատրելիության վերաբերյալ` եվրոպական մոտեցումների ու չափանիշների պահպանմամբ:  Հարցման արդյունքները ներկայացվել են օրենքի նախագծի վրա աշխատող աշխատանքային խմբի անդամներին: Բացի դրանից, փորձագիտական կարծիքներ ենք ստացել մի շարք օրենքների, մասնավորապես §Արդարադատության ակադեմիայի մասին¦ ՀՀ օրենքի, ՀՀ դատական օրենսգրքի վերաբերյալ, որով առաջարկել ենք ընդլայնել դատավորների ներկայությունն Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդում: Ներկայումս ակտիվորեն ներգրավված ենք §Դատավորի համաշխարհային /համընդհանուր/ կանոնադրության¦ մշակման աշխատանքներին, որը կներկայացվի ՀՀ իրավասու մարմիններին: Բացի դրանից,  ներկայումս հրատապ խնդիր է §Դատավորի վարքագծի կանոնագրքի¦ և դրա մեկնաբանությունների տեքստի վերամշակումը ՀՀ սահմանադրության և նոր ընդունվող ՀՀ դատական օրենսգրքի նախագծի դրույթների համատեքստում:

Քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ առանձին իրավական հարցերով դիմել և օժանդակություն ենք ստացել ինչպես Միջազգային միությունից, այնպես էլ Իրավական փոխօգնության հուշագիրը կնքած անդամ երկրներից: Մենք նույնպես ստացել ենք բազմաթիվ հարցումներ նրանցից և համապատասխանաբար արձագանքել ենք դրանց:

Հույս ունենք, որ շուտով նկատելի կլինեն դրանց արդյունքները:

Երբեմն թյուր կարծիք կա, թե դատավորների միությունը կազմակերպում է գործուղումներ, սակայն իրականում դա այդպես չէ: Որևէ գործուղում դատավորների միությունը չի կազմակերպել: Այցելությունները կազմակերպվում են միայն Դատավորների միջազգային միության համաժողովներին մասնակցելու համար, այն էլ` միջազգային կազմակերպությունների հովանավորությամբ: Պետք է նաև նշեմ, որ վերջին տարիներին, պայմանավորված Արդարադատության ակադեմիայի ստեղծմամբ, ուսուցողական և այլ բնույթի ծրագրեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ դատավորների միության համար չեն կազմակերպվում, իսկ կատարվող մեկ-երկու ծրագրերն արդյունք են մեծ ջանքերի, երբեմն նաև անձնական կապերի: Ուստի այս առումով ևս խնդրում և կոչ ենք անում Միության անդամներին օգտագործել բոլոր հնարավորությունները միջազգային ծրագրերին ներգրավվելու համար:

Ցավով պետք է նշեմ, որ լուրջ խնդիրներ կան սոցիալական ապահովության բնագավառում: Մեզ համար անհասկանալի պատճառներով օրենսդրությամբ դատավորներին չի տրամադրվում սոցիալական փաթեթներ: Այս կապակցությամբ միությունը բարձրաձայնել է խնդիրը, նախաձեռնել է որոշակի քայլեր և ակնկալում ենք Միության անդամների ակտիվ մասնակցությունը:

Միաժամանակ գոհացնող չէ Միության աշխատանքը դատարանների և դատավորների նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու, հանրային ընկալումն օբյեկտիվ չափանիշների հասցնելու ուղղությամբ:

Թերի է աշխատանքը մամուլի և հասարակության հետ: Այդ ուղղությամբ թեև մշտապես աշխատանքներ են տարվել, սակայն գտնում եմ, որ Միության այդ բնագավառները սպասարկող բաժինները թերացել են:

Թերացումներ են նկատվում նաև սոցիալական երաշխիքների (կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի մասով) հետ տարվող աշխատանքներում, ինչպես նաև «Դատական իշխանություն» ամսագրի խմբագրական աշխատանքների կազմակերպման գործում:

Փորձեր են արվել Դատական իշխանության կառավարման մարմիններում Միության ներգրավվածությունն ավելացնելու համար, սակայն դրական տեղաշարժեր դեռևս չկան:

Ամփոփելով՝ նշեմ, որ ժամանակի հրամայականով պայմամավորված, ինչպես նաև քսանամյա փորձը նկատի ունենալով, ակնկալում ենք տարբեր ուղղություններով առավել ինտենսիվ և պահանջկոտ աշխատանքներ ու նախաձեռնություններ Միության բոլոր անդամներից, հատկապես նոր ձևավորվող կառավարման մարմինների անդամներից:

 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ PDF Print E-mail

2017թ. ապրիլի 21-ին ժամը 17:00-ին Նազարբեկյան թաղամաս 40 հասցեում գտնվող ՀՀ Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում տեղի կունենա ՀՀ դատավորների միության հերթական ընդհանուր ժողովը:

<<Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միություն>> հասարակական կազմակերպության կանոնադրության 7.4 (4), 7.5 (3) կետերին համապատասխան օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը`

1.ՀՀ դատավորների միության նախագահի և ՀՀ դատավորների միության վերահսկիչ հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվություններ:

2.ՀՀ դատավորների միության նախագահի, փոխնախագահների, խորհրդի և վերահսկիչ հանձնաժողովի ընտրություններ:

3.Ընթացիկ այլ հարցեր:

 
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ PDF Print E-mail

Նկատի ունենալով Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը և օրերս հրատարակված Դատավորների եվրոպական միության բաց նամակը՝ Դատավորների միջազգային միությունն իր մտահոգությունն է հայտնում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի՝ Թուրքիայի Սահմանադրության վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունների կապակցությամբ արված վերլուծության առթիվ: Վենետիկի հանձնաժողովի սահմանադրական փորձագետները եզրակացրել են, որ Թուրքիայի Դատավորների և դատախազների բարձրագույն խորհրդի (որը դատավորների և դատախազների նշանակման, առաջխաղացման, տեղափոխման, կարգապահական պատասխանատվության և ազատման հարցերով վերահսկողության հիմնական ինքնակառավարման մարմինն է) վրա նախագահի ունեցած ազդեցության պատճառով այդ սահմանադրական փոփոխությունները §դատական համակարգի անկախությունը կդնեն լուրջ վտանգի տակ¦:

Այդ պատճառով Դատավորների միջազգային միությունը, ինչպես նախկինում Դատավորների եվրոպական միությունը, կոչ է անում Թուրքիայի և Եվրոպայի խելամիտ մարդկանց

    1.տեղյակ լինել այս զարգացումների մասին,

    2.աջակցել Թուրքիայում դատական իշխանության անկախության լիովին վերականգնմանը,

    3.համոզել թուրքական իշխանություններին վերականգնել աշխատանքից անհիմն ազատվածներին և ազատ արձակել անհիմն կալանավորված դատավորներին ու դատախազներին,

   4.օգնել թուրք ժողովրդին՝ երաշխավորելով նրանց անկախ դատական համակարգ, որը կպաշտպանի նրանց իրավունքներն ու ազատությունները:

Առավել մանրամասն տեղեկությունները տեղադրված են Դատավորների միջազգային միության պաշտոնական կայքում (http://www.iaj-uim.org/news/letter-by-iaj-president-concerning-the-referendum-in-turkey/):

 
ՄԱՅԻՍԻ 18-21-Ը ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ PDF Print E-mail

Դատավորների եվրոպական միության տարեկան համաժողովը տեղի կունենա 2017թ. մայիսի 18-21-ը Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում: Հանդիպման պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 18-ի երեկոյան և կանցկացվի Palatul Repubblicii-ում: 

Յուրաքանչյուր եվրոպական անդամ միության կողմից հանդիպմանը կարող է մասնակցել առավելագույնը երկու պատվիրակ: Միջոցառման մասնակցության վճարը պատվիրակներին ուղեկցող անձանց համար կազմում է 200 եվրո: Պատվիրակներն իրենք են հոգում իրենց կացության և մնացած ծախսերը:

Մասնակցության հայտերը Մոլդովայի դատավորների միությանն ուղարկելու վերջնաժամկետը սույն թվականի մարտի 31-ն է:

Հավելյալ տեղեկությունների, ինչպես նաև մասնակցել ցանկանալու դեպքում խնդրվում է 56-99-89 (կամ 56-99-79) հեռախոսահամարով կապ հաստատել ՀՀ դատավորների միության հետ:

 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ PDF Print E-mail

Միջազգային իրավունքի ինստիտուտը (International Law Institute /ILI/)  կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ` նախատեսված պետական պաշտոնյաների, գործիչների և մասնավոր ոլորտի աշխատակիցների համար` աջակցելու գտնել լուծումներ իրավական և տնտեսական այն խնդիրների կապակցությամբ, որոնց բախվում են զարգացող երկրներն ու զարգացող տնտեսությունները: Վերապատրաստման դասընթացները մասնակիցներին հնարավորություն են տալիս ձեռք բերել պրակտիկ հարուստ փորձ կառավարման, թափանցիկության չափանիշների վերաբերյալ, ինչը նրանց օգնում է բարելավել պետական գործառույթների կատարումը, կառավարությունում խթանել հասարակական հաշվետվողականությունը և հասնել տնտեսական աճի: 186 երկրներից ավելի քան 32000 մասնակից վերապատրաստվել է այս ծրագրով:

Միջազգային իրավունքի ինստիտուտը կազմակերպում է հատուկ գիտաժողովներ և համաժողովներ ինչպես Միջազգային իրավունքի ինստիտուտում (ԱՄՆ, Վաշինգտոն), այնպես էլ այլ երկրներում: Միջազգային իրավունքի ինստիտուտը նաև համագործակցում է շատ անվանի կազմակերպությունների հետ` հովանավորելով այնպիսի միջոցառումների կազմակերպումը, որոնք նպաստում են օրենքի գերակայության ամրապնդմանը և միջազգային զարգացմանը:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ վերապատրաստվել ցանկացողներն իրենք են կրում վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը:

2017թ. գիտաժողովների ժամանակացույցը տեղադրված է հետևյալ կայքում` http://www.ili.org/training/2017.html :

Ցանկացողները կարող են կապ հաստատել +1-202-247-6006 այս հեռախոսահամարով կամ  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   էլեկտրոնային հասցեի միջոցով: 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 34